Gå til hovedinnhold

Det amerikanske voldsapparatet:


Dessverre ingen aprilspøk

I dag, 1 april 2014, nådde meldinga meg om at uteliggaren James M. Boyd. for to veker sidan vart skoten og drepen av politiet i byen Albuquerque. Årsaken? At han var uteliggar. Han hadde slått leir på eit område der dette ikkje var lovlig. Det høyrest ut som ein aprilspøk, men er det dessverre ikkje. Heldigvis har ikkje reaksjonane uteblitt. Hackergruppa Anonymous utførte nylig eit såkalt ddos angrep på politiets webside som førte til at den gjekk ned, og  hundrevis har teke til gatene for å protestera men vart møtt med tåregass av politiet.

Politiet hevdar nedskytinga av Boyd var sjølvforsvar, (kanskje er det dette som er aprilspøken?) men for alle andre er det klart at dette er ein utenrettslig avretting. Avisa Independent skriv at dette ikkje er noko nytt for innbyggjarane i Albuquerque. Sidan 2010 har politiet vore involvert i 37 skyteepisodar. Av desse fekk 23 dødelig utgang, Ifølge gruppa  ProgressNow, skaut byens politi ned fleire mennesker enn politiet i New York gjorde. Og det til tross for at NY er 16 gonger større.

Kvar månad blir fleire titals personar drept av politiet i USA. I 2013 rapporterer Wikipedia at 309 vart drepne. Men talet er antagelig betydelig større, sidan myndighetene sjølv ikkje finn det bryet verdt å samla inn slike data. Jim Fisher har derfor samla inn data på egen hånd og tala hans viser at det i 2011 var 1146 mennesker som vart skotne, av disse vart 607  drept.

Tala viser også at Katie Rucke har sitt på det tørre når ho seier at sidan 9/11 har politiet drept meir enn 5000, for kanskje er det rette talet over dobbelt så stort. Og vi kan også vera enige i konklusjonen hennar: politiet er farligare for folk flest enn terroristar.* Mike Prysner, som jobbar for gruppa ANSWER meiner at utviklingen nærmast er epidemisk, og at mykje av politivolden er rasistisk motivert.

Sjølsagt handlar også dette om litt om US sine våpenlover. Men det stikk djupare. Politiet i US er blitt til paramilitære hevdar Freedomoutpost. Og årsaken, meiner dei, er dei såkalte krigane mot narkotika og mot terror. I dag blir SWAT-teams, som egentlig er enheter spesialtrent for langt farligare og vanskeligare situasjoner, som terrorisme, gisselsituasjoner, bevæpna gjerningsmenn, brukt i stadig støtte utstrekning der det påståtte lovbrotet er lite. Ofte blir folk jaga ut av heimane sine uten rettsordre, ulovlig ransaka og heimane gjennomsøkt, også dette ulovlig. 5 august 2005 raida eit slikt team heimen til Anthony Diotaiuto i Sunrise, Florida. Dette var basert på anonyme tips og eit angivelig salg av ett gram marihuana. 45 min seinare låg Diotaiuto død, drept av ti kuler til hovet og kroppen. SWAT team har også vore brukt mot organisatorane bak Occupy-begvegelsen, og andre aktivistar, ofte under påskudd av narkotikabesittelse eller liknande. Eit eksempel blandt mange er Sahara Donahue.

Dette viser at krigen mot narkotika og terror handlar om noko heilt anna enn det det gir seg ut for. Noam Chomsky meiner at når ein ser på historien er det klart at det er når stoffbruk blir assosiert med dei såkalt farlige klassane at det blir kriminalisert. Krigen mot narkotika er ein form for sosial kontroll, meiner han. Den økonomiske politikken i US er egentlig den rike versjonen av strukturtilpassing, og skaper ein overflødig befolkning, som i US hovedsakelig er fattige, svarte og spansketta, og ein mykje større  befolkning som er misfornøyde, seier han og konkluderer:
"Hvis folk flest enten er misfornøyde og andre er ubrukelige, så vil du bli kvitt dei ubrukelige og skremma dei misfornøyde."


NOTER

* Faktisk er det meste farligare for US borgarar enn terroristar.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Korleis vi vart ført bak lyset i Syria: rollen til Leger Uten Grenser.

Artikkel av Tim Hayward. Dette er min egen oversettelse av originalartikkelen hans: How We Were Misled About Syria: the role of Médicins Sans Frontières (MSF). Eg har tatt denne inn, ikkje bare fordi den er velskriven og handlar om ein svært viktige sak, men også fordi den er veldokumentert med mange lenker. Uthevingane er forfattaren sine egne. Tim Hayward er er professor i miljøpolitisk teori ved universitetet i Edinburgh og mykje meir.

Eg har grenselaus beundring for dei legane som frivillig deltar i det uvurderlige og ofte farlige arbeidet til Leger Uten Grenser (Médicins Sans Frontières, heretter kalla MSF). Spørsmålet dreier seg om MSF sin praksis om å "bera vitnesbyrd": MSF vil snakka ut, sjøl mot regjeringar, når dei meiner at den humanitære situasjonen skulle ha blitt behandla på ein annan måte av dei ansvarlige.[1] Dei har gjort dette i Syria.


Men hvis ingen av MSF sine internasjonale legar har vore på bakken i krig…

Krigsmaskinen USA - Del 1

Kva bruker USA på militæret sitt? I: Militære utgifter i forhold til andre land. USA sitt militærbudsjett for 2016 var ifølge Wikipedia/SIPRI, 611.2 milliardar dollar, dvs. rundt 5.3 trilliardar kroner. For 2017 er budsjettet 824.1 milliardar dollar. I prosent av BNP var det i 2016 3.3%. Dette er ikkje den høgaste prosenten. Feks. har både Israel (5,8%) og Saudi Arabia (10%) høgare andel.

I reine pengar ser det slik ut: USA bruker like mykje pengar på militæret som dei sju neste på lista. For eksempel: for kvar dollar Kina bruker på sitt militære, så bruker  USA 2.77. Det kan vera greit å samanlikna dette med folketalet i dei same. USA har omlag 4.3 % av verdens befolkning, mens Kina har 18,5%. (Kjelde: http://www.worldometers.info) Mens Kina altså har over fire gonger meir folk, så bruker USA nesten tre gonger så mykje pengar. Med andre ord: misforholdet er  stort:
II: Militære utgifter i forhold til andre sektorar Ser vi litt nærmare på statens utgifter så ser det slik ut: Militærut…

Dagen før Daraa

Korleis krigen braut laus i Syria
Av  Stephen Sahiounie, oversett av Gunnar Øyro etter originalartikkelen The day before Deraa: How the war broke out in Syria.

Dagen før 11 september 2001 var som alle normale dagar i New York. Den 10 september 2001 visste ingenting om dei opprivande hendelsane som skulle skje dagen etter. På same måten kunne ein tenkja seg at dagen før volden braut laus i Deraa* i Syria i mars 2011 skulle vera ein rolig  dag, uvitande om opprøret som skulle koma. Men slik var det ikkje. Deraa var fyllt av aktivitet og framande besøkjande til Syria i god tid før det velregisserte opprøret starta si første akt.

Omari-moskeen var bakscenen der forberedelsar, kostymeskift og øving fann stad. Libyske terroristar, som kom direkte frå slagmarka i det US-NATO-drivne angrepet på Libya, var på plass i god tid før volden starta i mars 2011. Imamen** i moskeen var Sheikh Ahmad al Sayasneh. Han var ein eldre mann med eit alv…