Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2013

Utarma uran

Denne saken skreiv (litt klipp og lim) eg i 2005 for ein fysikk-klasse. Men den er fremdeles relevant, desverre:

Naturlig uran består av to isotoparca 1% U-235 og 99 % U-238. Dei vanligste atomreaktorane brukar U-235, men sidan det fins i så små mengder, må det anrikast, dvs, raffinerast på ein måte som aukar mengdeforholdet. Som biprodukt får vi uran som for det aller meste består av U-238. Dette kallast derfor for utarma uran, eller DU (Depleted Uran).

Bruk Utarma uran (og for den del all uran) er eit veldig tungt material. Det har egenvekt på nesten 19 kg pr. dm3 (l) dvs. 19 gonger tyngre enn vatn og bortimot dobbelt så tungt som bly. Av den grunn er stoffet svært attraktivt for militærindustrien. Prosjektiler som har eit hode laga av DU, kan trenga gjennom stålarmeringar i kjøretøy og bygningar. Dessuten genererer DU så mykje varme når det treff målet at det eksploderer.

Lagring Ein annan egenskap ved stoffet er at det er radioaktivt. Det må derfor lagrast sikkert, og i praksis …

Om muslimar, religion og politikk

Pew Research Center har nylig gitt ut rapporten “The World’s Muslims: Religion, Politics and Society” Dette er eit resultat av over 38 000 intervju med muslimar frå 39 land. Verd å merkja at hverken Saudia Arabia eller Iran er med i undersøkelsen. For et kjapt overblikk kan du lesa her. For eit endå raskara overblikk kan du bare lesa vidare.
Ekstremisme og sjølvmordsbombing For å ta det beste først: tala er egna til å beroliga dei som er bekrymra for islamistisk ektremisme, for det er muslimane også. Minst halvparten av muslimar i dei fleste landa som er med i undersøkelsen seier at dei bekymrar seg over religiøse ekstremistar i sitt eige land, og minst to tredjedeler i Egypt (67%), Tunisia (67%), Irak (68%), Guinea Bissau (72%) og Indonesia (78%). Det er fleire som er bekymra over islamistiske ekstremistar enn kristne ekstremistar. Betryggande er det også at majoriteten heller ikkje støtter sjølvmordsbombing:

I sum seier 8% av dei intervjua at sjølvmordsbombing i somme til…

An die Freude

1 mai 2013 
Eg vil forby Bjørn Kjos. Dette har eg kome til etter moden overveiing og ein heilhetlig "gjønogong": Eg har forstått det slik at det vi ikkje likar, det forbyr vi. Altså bort med tigging og tissing på offentlig stad. Stopp tulling med flagg og Norge og det norske. Fjern smilande barn i syttendemaitoget med feil farge eller feil flagg. Forby! Eg misliker Bjørn Kjos, ergo må han forbyast. Viktig presisjon: Eg misliker Ikkje Bjørn Kjos som menneske, for eg kjenner ikkje Bjørn Kjos som menneske. Eg veit knapt om noko slikt finnest. Men eg misliker Bjørn Kjos som fenomen, Bjørn Kjos som prinsipp. Det vil eg forby.
Det er typisk Norwegian å vera sjølgod Eg trur nemlig at dette Kjoset som gliser mot oss frå dei dobbeltsidige dagbladartiklane og lattermild fortel på tv at han vil flagra flya sine ut, er ein avatar. Ein avatar er i følge nynorsk wikipedia ein "figur som representer nokon som skriv eller gjer noko", og blir ofte brukt i dataspel. I online-spel v…