Gå til hovedinnhold

Eit halvt år frå livet til Malte Spitz

Den tyske politikaren Malte Spitz (miljøpartiet) klarte å få utlevert seks månader av sine teledata frå den tyske telegiganten Deutsche Telekom. Dataene vart så gitt til ZEIT ONLINE som kombinerte lokaliseringsdata med offentlig tilgjengelig informasjon frå Twitter, blogging og andre webstader til ein animasjon som viser kor Malte var (nesten) til ein kvar tid, og (ofte) kva han gjorde på dei ulike stadene.

Nedanfor er eit stillbilde av korleis det ser ut. Du kan sjå korleis dette fungerer i praksis hos Zeit.  Tenk deg no at ein ikkje bare har tilgjengelig disse dataene, men også kredittkort- og kontoopplysningar mm. så har ein eit ganske komplett bilde av livet til Malte Spitzz, eller kven som helst. Dette bildet kan om nødvendig fyllast ut med overvåkingsdata frå utallige videokameraer med teknologi for ansiktsgjenkjenning, eller avlytting av telefonsamtaler, meldingar- og epostar mm. Tenk deg vidare at alle disse dataene frå enkeltpersonar kan koblast saman med data om andre personar, og grupper. Det betyr at ein kan fort (dvs i sanntid) oppdaga om ei definert gruppe plutselig begynner å møtast mm.

Men korfor skal ein? Som eg har skrive om før (Terroradministrasjonen) så er eit av bruksområda for slike data å overvaka og blanda seg inn i politisk aktvisme som Occupy-bevegelsen og tilsvarande antikrigs-, miljø- og andre grasrotorganisasjonar. Hensikten er tydeligvis å skremma eller obstruera motstanden mot US sin politikk ute og heime. Gjennom dei nye terrorlovgivningen blir slik no lett definert som terrorisme. Og skremmande er det.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Korleis vi vart ført bak lyset i Syria: rollen til Leger Uten Grenser.

Artikkel av Tim Hayward. Dette er min egen oversettelse av originalartikkelen hans: How We Were Misled About Syria: the role of Médicins Sans Frontières (MSF). Eg har tatt denne inn, ikkje bare fordi den er velskriven og handlar om ein svært viktige sak, men også fordi den er veldokumentert med mange lenker. Uthevingane er forfattaren sine egne. Tim Hayward er er professor i miljøpolitisk teori ved universitetet i Edinburgh og mykje meir.

Eg har grenselaus beundring for dei legane som frivillig deltar i det uvurderlige og ofte farlige arbeidet til Leger Uten Grenser (Médicins Sans Frontières, heretter kalla MSF). Spørsmålet dreier seg om MSF sin praksis om å "bera vitnesbyrd": MSF vil snakka ut, sjøl mot regjeringar, når dei meiner at den humanitære situasjonen skulle ha blitt behandla på ein annan måte av dei ansvarlige.[1] Dei har gjort dette i Syria.


Men hvis ingen av MSF sine internasjonale legar har vore på bakken i krig…

Krigsmaskinen USA - Del 1

Kva bruker USA på militæret sitt? I: Militære utgifter i forhold til andre land. USA sitt militærbudsjett for 2016 var ifølge Wikipedia/SIPRI, 611.2 milliardar dollar, dvs. rundt 5.3 trilliardar kroner. For 2017 er budsjettet 824.1 milliardar dollar. I prosent av BNP var det i 2016 3.3%. Dette er ikkje den høgaste prosenten. Feks. har både Israel (5,8%) og Saudi Arabia (10%) høgare andel.

I reine pengar ser det slik ut: USA bruker like mykje pengar på militæret som dei sju neste på lista. For eksempel: for kvar dollar Kina bruker på sitt militære, så bruker  USA 2.77. Det kan vera greit å samanlikna dette med folketalet i dei same. USA har omlag 4.3 % av verdens befolkning, mens Kina har 18,5%. (Kjelde: http://www.worldometers.info) Mens Kina altså har over fire gonger meir folk, så bruker USA nesten tre gonger så mykje pengar. Med andre ord: misforholdet er  stort:
II: Militære utgifter i forhold til andre sektorar Ser vi litt nærmare på statens utgifter så ser det slik ut: Militærut…

Dagen før Daraa

Korleis krigen braut laus i Syria
Av  Stephen Sahiounie, oversett av Gunnar Øyro etter originalartikkelen The day before Deraa: How the war broke out in Syria.

Dagen før 11 september 2001 var som alle normale dagar i New York. Den 10 september 2001 visste ingenting om dei opprivande hendelsane som skulle skje dagen etter. På same måten kunne ein tenkja seg at dagen før volden braut laus i Deraa* i Syria i mars 2011 skulle vera ein rolig  dag, uvitande om opprøret som skulle koma. Men slik var det ikkje. Deraa var fyllt av aktivitet og framande besøkjande til Syria i god tid før det velregisserte opprøret starta si første akt.

Omari-moskeen var bakscenen der forberedelsar, kostymeskift og øving fann stad. Libyske terroristar, som kom direkte frå slagmarka i det US-NATO-drivne angrepet på Libya, var på plass i god tid før volden starta i mars 2011. Imamen** i moskeen var Sheikh Ahmad al Sayasneh. Han var ein eldre mann med eit alv…