Gå til hovedinnhold

Innovativt på avdeling B


Svenske gav støtet til ny teknologi!

Etter stockholmaren Svante Sveavägen (frå Stureplan) sitt noko overraskande kommunike onsdag, der han forkynte at han stilte seg til disposisjon for dei Svenske servitørstyrkane i Mali, vart det tydelig for fleire enn romkameraten at Svante hadde redusert kapasitet, både på opplasting og nedlasting. Det positive i dette var at han dermed kunne brukast for kalibrering av fhv. telemontør Svein Aksel Modem sin revolusjonerande nye app for måling av mental båndbredde.

Resultata for heile Avdeling B foreligg no, men er konfidensielle og skal kun brukast til å konfigurera breibandsforbindelsane på romma. Men for testformål brukte også Modem appen på ei rekke offentlige personar. Resultata for disse er fristilte, og vi bringer dei her i utdrag. I parentes er også den konkrete konfigurasjonen som dei er sett opp med.

H/H:
Jonas Gahr Støre og Thomas Hylland Eriksen (begge med all tilgjengelig kapasitet inn og ut)

H/L:
Kåre Willoch (Alle kanalar inn, "Debatten ut")

L/H:
Nina Karin Monsen, (egne tankar inn, alle kanaler ut)
Hans-Wilhelm Steinfeldt (røyksignal inn, trippel megafon ut)
Davy Wathne (mykje Cola inn, TV2-Sport ut)
Bjørn Eidsvåg (DNT inn, høyhastighets-twitter ut)

L/L:
Siv Jensen (VG inn, VG ut)

Det overraskande resultatet for Willoch blir av Modem forklart med at Willoch opererer over eit veldigt smalt vokalt frekvensband, og at han alltid uttaler seg konsist. Modem antar derfor at Willoch bruker ein veldig kraftig komprimeringsalgoritme.  Modem trur vidare at Nina Karin Monsen fremdeles ikkje har skrudd av foreldrekontrollen, og at dette forklarer ein smal innkanal.

I ein kort kommentar seier Siv Jensen: "Vi i  FrP har i årevis advart mot islamismen, og dette viser at vi har hatt rett hele tiden!"

Thomas Hylland Eriksen er for øvrig venta med ei ny bok om emnet fredag.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Korleis vi vart ført bak lyset i Syria: rollen til Leger Uten Grenser.

Artikkel av Tim Hayward. Dette er min egen oversettelse av originalartikkelen hans: How We Were Misled About Syria: the role of Médicins Sans Frontières (MSF). Eg har tatt denne inn, ikkje bare fordi den er velskriven og handlar om ein svært viktige sak, men også fordi den er veldokumentert med mange lenker. Uthevingane er forfattaren sine egne. Tim Hayward er er professor i miljøpolitisk teori ved universitetet i Edinburgh og mykje meir.

Eg har grenselaus beundring for dei legane som frivillig deltar i det uvurderlige og ofte farlige arbeidet til Leger Uten Grenser (Médicins Sans Frontières, heretter kalla MSF). Spørsmålet dreier seg om MSF sin praksis om å "bera vitnesbyrd": MSF vil snakka ut, sjøl mot regjeringar, når dei meiner at den humanitære situasjonen skulle ha blitt behandla på ein annan måte av dei ansvarlige.[1] Dei har gjort dette i Syria.


Men hvis ingen av MSF sine internasjonale legar har vore på bakken i krig…

Dagen før Daraa

Korleis krigen braut laus i Syria
Av  Stephen Sahiounie, oversett av Gunnar Øyro etter originalartikkelen The day before Deraa: How the war broke out in Syria.

Dagen før 11 september 2001 var som alle normale dagar i New York. Den 10 september 2001 visste ingenting om dei opprivande hendelsane som skulle skje dagen etter. På same måten kunne ein tenkja seg at dagen før volden braut laus i Deraa* i Syria i mars 2011 skulle vera ein rolig  dag, uvitande om opprøret som skulle koma. Men slik var det ikkje. Deraa var fyllt av aktivitet og framande besøkjande til Syria i god tid før det velregisserte opprøret starta si første akt.

Omari-moskeen var bakscenen der forberedelsar, kostymeskift og øving fann stad. Libyske terroristar, som kom direkte frå slagmarka i det US-NATO-drivne angrepet på Libya, var på plass i god tid før volden starta i mars 2011. Imamen** i moskeen var Sheikh Ahmad al Sayasneh. Han var ein eldre mann med eit alv…

Peter Ford om Amnesty International

Englands tidligere ambassadør i Syria, Peter Ford, er ikkje redd for å sei sin meining (sjå feks. her) om Syria, sjøl om den ikkje stemmer med det narrativet som hans gamle arbeidsgivar gjerne vil ha fram.
Her er Peter Ford i samtale med John Wight på Hard Facts angåande Amnesty International sin rapport "Human Slaughterhouse".

Kort oppsummering:

[3.20] Om timingen av rapporten: "Ein må spørja seg: kvifor no?". PF seier at det er veldig rart at den kjem no, tatt i betraktning av kva som har skjedd i Aleppo, suksessen med fredssamtalane i Astana og at det no ser ut til å vera sannsynlig at amerikanarane vil snakka med russarane. Og spesielt meiner han det er rart med tanke på at rapporten har vore under arbeid i meir enn eit år.

[5.02] Om truverdigheten:"Tydeligvis har ingen av forfattarane av rapporten faktisk vore i Saydnaya. Eg har". AI påstår at fengselet kan ta mellom ti og tjue tusen fangar. PF seier at det umulig kan ta meir enn 10% av dette. Vidare…