Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra november, 2012

Den Norske Avstandsbevegelsen

Under krigen var mange modige nordmenn med i den norske motstandskampen mot den tyske okkupasjonsmakta. Ifølge Wikipedia utførte dei nesten ikkje sabotasjehandlingar, og vart heller ikkje sett til å kjempa i full skala. I staden vart dei brukt til å rapportera om tyske bevegelser i Norge. Krigen dabba fort av, men sjølv om motstandsbevegelsen forsåvidt ikkje bestod, så består dei i dag under navnet avstandsbevegelsen. Oppgavene er som før, å rapportera om fiendtlige bevegelsar, men fiendebildet har endra seg, og bevegelsane deiar skjer på nettet. I dag rapporterer vi i all hovedsak til media, både sosiale og usosiale.

I fredstid gjeld det først og fremst å halda fienden ute. Dette kallast innvandringspolitikk. Dernest gjeld det å ta avstand frå dei som likevel har komt inn. Og fienden er det ytterliggåande. Å vera ytterliggåande, utanfor, annleis, framande eller langt borte frå er det verste ein kan vera. Derfor gjer dei fleste det dei kan for å sleppa inn. Såleis tar muslimar i Norg…