Gå til hovedinnhold

Festen eg aldri gjekk på.

Kor spennande er det egentlig å vera på ein fest med mediafolk?


Eg har aldri vore noko festløve. Blir det heller aldri. Dette har mange årsaker, men ein av grunnanene er at eg set meir pris på ei lang og rolig samtale enn mange små, kjappe. Derfor har eg også alltid hatt mine fordommer ovenfor Twitter, og no har eg fått samtlige bekrefta av journalist i Aftenposten, André Løyning. Han besværer seg over at "festen er over for min del", og fortel om Twitters gullalder då han boltra seg med folk som "Bjørn Eidsvåg [sic!], Thomas Seltzer, Marit Larsen og Jens Stoltenberg", og saman hadde dei utvikla "en slags sjargong av kortfattet sanntidskommentering". Men no har det, i følge Løynings venn, komme så  mange "gnagere" inn i twitteruniverset at han ikkje gidd meir. Og Løyning er enig. Han er trøtt og har sletta kontoen sin, sjølv om han hadde nærmare tusen følgarar.

Stakkars André! Facebook vart jo, som han seier, fort forurensa av mennesker som spredde alt frå Skavlan-jubel til fyllehistorier og småbarnsproblematikk, og derfor laga André og hans venner ein "ny og bedre fest" på Twitter. men no er det plutselig ikkje bare inn-folket og kule maktmennesker som befolker Twitter heller, men vanlige folk. Og som han skriv: "hva skal du egentlig skrive som treffer både gutta på puben [og] gjengen på jobb" ? Nei sei det? Kanskje du skal begynna å skriva om ting som betyr noko? Ting som er viktige?

Men kanskje du heller skal slutta å skriva Løyning? For her er nyheter til deg: Dei som du kallar "gnagere", det er lesarane dine det!

Men meir om dette seinare!

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Korleis vi vart ført bak lyset i Syria: rollen til Leger Uten Grenser.

Artikkel av Tim Hayward. Dette er min egen oversettelse av originalartikkelen hans: How We Were Misled About Syria: the role of Médicins Sans Frontières (MSF). Eg har tatt denne inn, ikkje bare fordi den er velskriven og handlar om ein svært viktige sak, men også fordi den er veldokumentert med mange lenker. Uthevingane er forfattaren sine egne. Tim Hayward er er professor i miljøpolitisk teori ved universitetet i Edinburgh og mykje meir.

Eg har grenselaus beundring for dei legane som frivillig deltar i det uvurderlige og ofte farlige arbeidet til Leger Uten Grenser (Médicins Sans Frontières, heretter kalla MSF). Spørsmålet dreier seg om MSF sin praksis om å "bera vitnesbyrd": MSF vil snakka ut, sjøl mot regjeringar, når dei meiner at den humanitære situasjonen skulle ha blitt behandla på ein annan måte av dei ansvarlige.[1] Dei har gjort dette i Syria.


Men hvis ingen av MSF sine internasjonale legar har vore på bakken i krig…

Krigsmaskinen USA - Del 1

Kva bruker USA på militæret sitt? I: Militære utgifter i forhold til andre land. USA sitt militærbudsjett for 2016 var ifølge Wikipedia/SIPRI, 611.2 milliardar dollar, dvs. rundt 5.3 trilliardar kroner. For 2017 er budsjettet 824.1 milliardar dollar. I prosent av BNP var det i 2016 3.3%. Dette er ikkje den høgaste prosenten. Feks. har både Israel (5,8%) og Saudi Arabia (10%) høgare andel.

I reine pengar ser det slik ut: USA bruker like mykje pengar på militæret som dei sju neste på lista. For eksempel: for kvar dollar Kina bruker på sitt militære, så bruker  USA 2.77. Det kan vera greit å samanlikna dette med folketalet i dei same. USA har omlag 4.3 % av verdens befolkning, mens Kina har 18,5%. (Kjelde: http://www.worldometers.info) Mens Kina altså har over fire gonger meir folk, så bruker USA nesten tre gonger så mykje pengar. Med andre ord: misforholdet er  stort:
II: Militære utgifter i forhold til andre sektorar Ser vi litt nærmare på statens utgifter så ser det slik ut: Militærut…

Dagen før Daraa

Korleis krigen braut laus i Syria
Av  Stephen Sahiounie, oversett av Gunnar Øyro etter originalartikkelen The day before Deraa: How the war broke out in Syria.

Dagen før 11 september 2001 var som alle normale dagar i New York. Den 10 september 2001 visste ingenting om dei opprivande hendelsane som skulle skje dagen etter. På same måten kunne ein tenkja seg at dagen før volden braut laus i Deraa* i Syria i mars 2011 skulle vera ein rolig  dag, uvitande om opprøret som skulle koma. Men slik var det ikkje. Deraa var fyllt av aktivitet og framande besøkjande til Syria i god tid før det velregisserte opprøret starta si første akt.

Omari-moskeen var bakscenen der forberedelsar, kostymeskift og øving fann stad. Libyske terroristar, som kom direkte frå slagmarka i det US-NATO-drivne angrepet på Libya, var på plass i god tid før volden starta i mars 2011. Imamen** i moskeen var Sheikh Ahmad al Sayasneh. Han var ein eldre mann med eit alv…